MŁODE MALARSTWO POLSKIE- MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU

page1image9269344

Wojciech BonisławskiDyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku /Director of The National Museum in Gdańsk

zaprasza na wernisaż wystawy prac malarskich zakupionych do kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku
z Funduszu Zakupowego Basila Alkazziego & Halimy Nałęcz /
is pleased to invite you to the opening of the exhibition of paintings bought by The Basil Alkazzi & Halima Nalecz Acquisition Fund

Kurator / Curator: Wojciech Zmorzyński Współpraca / Co-operation: Mariola Balińska

30 marca / March 2019, godz. 18.00 / 6 pm

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej /The National Museum in Gdańsk Department of Modern Art

Patronat honorowy
Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego /Honorary auspices
Mieczysław Struk Marshal of the Pomorskie Voivodeship

 

 

zaproszenie