Oprowadzanie po wystawie Agata Kus Horror Picture Show!

Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie Agata Kus Horror Picture Show z udziałem artystki, które odbędzie się w niedzielę 15 grudnia o godzinie 12. Wstęp w cenie biletu na wystawę.

To okazja do poznania samej artystki, jak i kulis tworzenia jej prac oraz powstawania wystawy.

Tytuł ekspozycji nawiązuje do The Rocky Horror Picture Show, amerykańskiego musicalu filmowego z 1975 roku. W ten sposób artystka sugeruje, że mamy do czynienia z wystawą prac, które mogą budzić sprzeczne emocje – niepokój, ale także rozbawienie. Jej kolorowe obrazy – podobnie jak opowieści filmowe – tworzą złożone narracje pełne ludzi, zwierząt i obiektów.

______________________

We invite you to a guided tour of the exhibition Agata Kus Horror Picture Show with the participation of the artist, which will take place on Sunday, December 15 at 12. Entry included in the price of the ticket.

It is an opportunity to get to know the artist herself and the backstage of creating her works and creating an exhibition.

The title of the exhibition is a reference to The Rocky Horror Picture Show, a 1975 American musical film. This way the artist implies that here we are dealing with the kind of art that has the capacity to stir contradictory emotions – anxiety, but also glee. Her colourful paintings – much like cinematic tales – create complex, often contextually interrelated narratives, replete with people, animals and objects.