‚Return to Ceramics’, MOCAK

// for English please scroll down ↓Wystawa: „Powrót do ceramiki”Artyści: Feiko Beckers, Burçak Bingöl, Nschotschi Haslinger, Natalia Kopytko, Tomek Kulka, Agata Kus, Aleksandra Liput, Justyna Smoleń, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Jakub Julian ZiółkowskiWernisaż: 30.3.2023, godz.18Data wystawy: 30.3.2023-17.9.2023Kuratorka: Mirosława BałazyMiejsce: Galeria Alfa
„Powrót do ceramiki” to wystawa prac artystów współczesnych, którzy w swojej praktyce sięgają po medium ceramiki. Rdzeniem ekspozycji są prace z Kolekcji MOCAK-u: Feika Beckersa, Burçak Bingöl, Nschotschi Haslinger, Agaty Kus, Justyny Smoleń i Jakuba Juliana Ziółkowskiego. Poza tym na wystawie znajdą się realizacje Wojciecha Ireneusza Sobczyka, Aleksandry Liput, Natalii Kopytko i Tomka Kulki.Ceramika od wieków była wykorzystywana do celów użytkowych i dekoracyjnych. W Europie okres jej świetności przypada na XVII i XVIII wiek. W tym czasie Delft słynęło z fajansu, a manufaktura w Miśni z porcelany. 
Ceramika okazała się ciekawym medium również dla sztuki. Wykorzystywali ją twórcy awangardowi. Także artyści współcześni szukają w ceramice nowych znaczeń oraz zaskakujących możliwości formalnych.Na wystawie zobaczymy prace obejmujące niemal pełną skalę możliwości tego medium – od hiperrealistycznych przedstawień natury, do obiektów przypominających destrukty.
Feiko Beckers odwołuje się do tradycji holenderskich oraz do zwyczaju umieszczania na talerzach przysłów ludowych i cytatów z Biblii, zamieniając je na własne sentencje przybierające formę prawd absolutnych. Natomiast Justyna Smoleń igra z tradycjami porcelany miśnieńskiej, dekonstruując ją i tworząc rzeźbiarskie kolaże. Burçak Bingöl duży nacisk w swojej twórczości kładzie na warstwę dekoracyjną ceramiki. Jednak w swojej pracy świadomie niszczy estetyczną dekorację, deformując obiekt chorobliwą naroślą. Tomek Kulka tworzy figurki i przedmioty odnoszące się do kultu religijnego. Postacie Agaty Kus, balansujące na pograniczu świata fantazji i realności, działają jednolitą czernią. Wazy Juliana Jakuba Ziółkowskiego oblepiają twarze skomentowane tekstem „Sick of Love”. Huby Aleksandry Liput tworzą instalację site-specific. Ich miejsce nawiązuje do roślinnego pierwowzoru. Wojciech Ireneusz Sobczyk buduje tajemnicze ogrody zakomponowane z misternie wykonanych roślin. Niby-kłącza, pędy, korzenie oplatają Korony Natalii Kopytko. Falliczno-roślinne stopy Nschotschi Haslinger, mimo zastosowania szlachetnej techniki, wyglądają jak zrobione z plasteliny. „Powrót do ceramiki” prezentuje bardzo różne koncepcje artystyczne. Pojawiają się w nich fragmenty natury, obiekty przywołujące na myśl obrzędy, przedmioty banalne oraz teksty. W tych pracach można znaleźć emocje, ironię, prześmiewczość, nawet duchowość. //


Exhibition: ‚Return to Ceramics’Artists: Feiko Beckers, Burçak Bingöl, Nschotschi Haslinger, Natalia Kopytko, Tomek Kulka, Agata Kus, Aleksandra Liput, Justyna Smoleń, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Jakub Julian ZiółkowskiOpening date: 30.3.2023 at 6 pmExhibition date: 30.3.2023-17.9.2023Curator: Mirosława BałazyVenue: Gallery Alfa
‚Return to Ceramics’ is an exhibition of works by contemporary artists who use the medium of ceramics in their practice. At the core of the exhibition are works from the MOCAK Collection, by: Feiko Beckers, Burçak Bingöl, Nschotschi Haslinger, Agata Kus, Justyna Smoleń and Jakub Julian Ziółkowski. In addition, the exhibition will feature pieces by Wojciech Ireneusz Sobczyk, Aleksandra Liput, Natalia Kopytko and Tomek Kulka.For centuries, ceramics has been used for utilitarian and decorative purposes. In Europe, its heyday was in the 17th and 18th centuries, when Delft was famous for faience and the Meissen manufactory for porcelain. Ceramics also proved to be an interesting medium for art. It was used by avant-garde artists. Contemporary artists are also looking for new meanings and surprising formal possibilities in ceramics.
The exhibition will feature works that span almost the full range of the medium’s potential – from hyper-realistic representations of nature to objects resembling destruction.Feiko Beckers draws on Dutch traditions and the custom of placing folk proverbs and biblical quotations on plates, transforming them into his own sentences taking the form of absolute truths. Justyna Smoleń, meanwhile, plays with the traditions of Meissen porcelain, deconstructing it and creating sculptural collages. Burçak Bingöl places great emphasis on the decorative layer of ceramics in her work at the same time, however, deliberately destroying the aesthetic decoration by deforming the object with morbid growths. Tomek Kulka creates figurines and objects related to religious worship. Agata Kus’s figures stride the borderline between the world of fantasy and reality, and make a strong impact with their uniform blackness. The vases by Julian Jakub Ziółkowski are plastered with faces commented on in his text ‚Sick of Love’. Aleksandra Liput’s Guardian Fungi form a site-specific installation. Their site refers to a plant-like prototype. Wojciech Ireneusz Sobczyk builds mysterious gardens composed of intricately crafted plants. Quasi-rhizomes, shoots and roots entwine the Crowns by Natalia Kopytko. Nschotschi Haslinger’s phallic-plant feet, despite using a noble technique, look as if made of plasticine. ‚Return to Ceramics’ presents a gamut of very different artistic concepts. They feature fragments of nature and objects evoking rituals, as well as things and texts that are banal. In these works you will find emotion, irony, ridicule and indeed spirituality._
Mecenas Muzeum | Museum Patron: OKNOPLASTPartner MOCAK-u | MOCAK Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w KrakowiePatron Galerii Re | Re Gallery Patron: RE-BauPatroni medialni | Media Patrons: RMF Classic, TVP Kultura, Architektura&Biznes, Gazeta Wyborcza, Contemporary Lynx, Niezła Sztuka, ArtInfo.pl, Krakow In Your Pocket, Kraków Culture KarnetMuzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – Instytucja Kultury Miasta Krakowa | MOCAK The Museum of Contemporary Art in Krakow – A Cultural Institution of the City of Krakow
_
Wykorzystana praca | Work by: Justyna Smoleń, „Fall in Love”, 2022, porcelana, ceramika, kolaż | porcelain, ceramic, collage, 45 × 29 × 20 cm, courtesy J. Smoleń
www.mocak.pl