YOUNG POLISH ARTISTS Award of the Vordemberge-Gildewart Foundation 2018

 

Award of the Vordemberge-Gildewart Foundation 2018
// for English scroll down //

Artyści: Przemek Branas, Maciej Cholewa, Małgorzata Goliszewska, Natalia Janus-Malewska, Ewa Juszkiewicz, Adrian Kolarczyk, Daniel Koniusz, Sebastian Krok, Kamil Kukla, Agata Kus, Magdalena Lazar, Diana Lelonek, Honorata Martin, Agnieszka Polska, Maciej Salamon, Jana Shostak
Współorganizator: Fundacja Vordemberge-Gildewart, Szwajcaria
Kurator: Delfina Jałowik
Koordynator: Mateusz Grymek
Miejsce: Galeria Beta
Wernisaż: 28.6.2018, godz. 18, wstęp wolny
Czas trwania wystawy: 29.6–23.9.2018

https://www.facebook.com/events/208650946524185/?active_tab=about

Coroczny konkurs stypendialny Fundacji Vordemberge-Gildewart odbywa się w różnych krajach. W 2011 roku MOCAK zorganizował jego pierwszą polską edycję, w której udział wzięło 15 twórców. Ich prace zostały zaprezentowane na wystawie „Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart”. Spośród nich międzynarodowe jury, powołane przez Radę Fundacji, wyłoniło troje laureatów: I nagrodę (20 tysięcy franków szwajcarskich) otrzymała Anna Okrasko, wyróżnienia (po 10 tysięcy franków szwajcarskich) – Róża Litwa i Jan Dziaczkowski.

Po kilku latach starań MOCAK został zaproszony do przygotowania kolejnej edycji konkursu stypendialnego. Aby dokonać jak najobiektywniejszego wyboru, skierowaliśmy prośbę o zarekomendowanie najciekawszych młodych twórców do najważniejszych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce. Były to: Galeria Arsenał w Białymstoku, Galeria Bielska BWA, Galeria Kronika w Bytomiu, Gdańska Galeria Miejska, BWA Katowice, Bunkier Sztuki w Krakowie, Galeria Labirynt w Lublinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galeria Arsenał w Poznaniu, Trafostacja Sztuki w Szczecinie, BWA Tarnów, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, BWA Wrocław, Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu i BWA Zielona Góra. Do wystawy „Nagroda Fundacji Vordemberge-Gildewart 2018” zakwalifikowanych zostało 16 artystów. Ich prace wezmą udział w konkursie, a 27 czerwca 2018 roku międzynarodowe jury powołane przez Fundację wyłoni laureatów.

Fundacja Vordemberge-Gildewart rozpoczęła działalność w 1981 roku zgodnie z ostatnia wolą Ilse Vordemberge-Ledy, żony Friedricha Vordembergego-Gildewarta, z którym spędziła wiele lat. Celem statutowym tej instytucji jest wspieranie artystów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Jury przyznaje wybranemu twórcy nagrodę wystarczającą na pokrycie kosztów działalności artystycznej przez okres około dwóch lat. Zadaniem kuratora zaproszonego przez Fundację jest zorganizowanie wystawy wybranych artystów oraz zaprezentowanie portfolio każdego z nich.
__________
Award of the Vordemberge-Gildewart Foundation 2018

Artists: Przemek Branas, Maciej Cholewa, Małgorzata Goliszewska, Natalia Janus-Malewska, Ewa Juszkiewicz, Adrian Kolarczyk, Daniel Koniusz, Sebastian Krok, Kamil Kukla, Agata Kus, Magdalena Lazar, Diana Lelonek, Honorata Martin, Agnieszka Polska, Maciej Salamon, Jana Shostak
Co-organiser: Vordemberge-Gildewart Foundation, Switzerland
Curator: Delfina Jałowik
Co-ordinator: Mateusz Grymek
Venue: Beta Gallery
Opening: 28 June 2018, 6 pm, entry free
Running: 29 June – 23 September 2018

Each year, the course funded by the grant from the Vordemberge-Gildewart Foundation in Switzerland takes place in different countries. In 2011 MOCAK organised its first Polish edition, with the participation of 15 artists. Their works were presented in the exhibition “Award of the Vordemberge-Gildewart Foundation”. From amongst them, the international jury, appointed by the Foundation’s Council, selected three winners: the first prize (20 000 Swiss francs) went to Anna Okrasko, and two distinctions (of 10 000 Swiss francs each) – to Róża Litwa and Jan Dziaczkowski.
In 2018, MOCAK has again been honoured to be invited to present another edition of the grant competition. In order to ensure the most objective selection possible, we have asked the most important institutions that represent contemporary art in Poland to recommend interesting young artists. These institutions are: Arsenał Gallery in Białystok, BWA Gallery in Bielsko, Kronika Gallery in Bytom, Municipal Gallery in Gdańsk, BWA Katowice, Bunkier Sztuki Gallery in Krakow, Galeria Labirynt in Lublin, Muzeum Sztuki in Łódź, Centre of Polish Sculpture in Orońsko, Arsenal Municipal Gallery in Poznań, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, BWA Tarnów, Zachęta – National Gallery of Art in Warsaw, Museum of Modern Art in Warsaw, BWA Wrocław, WRO Art Center in Wrocław and BWA Zielona Góra. As a result, 16 artists have been selected to take part in the “Award of the Vordemberge-Gildewart Foundation 2018” exhibition. On 27 June 2018 the international jury appointed by the Foundation will announce the winners.
The Vordemberge-Gildewart Foundation began its activity in 1981 on the initiative of Ilse Vordemberge-Leda. The Foundation continues to fulfil her last will, an outcome of her many years spent with the artist Friedrich Vordemberge-Gildewart. The statutory aim of the institution is to provide support for artists under 35. The jury grants to the winning artist an award that is sufficient to subsidise his or her artistic activity for approximately two years. The task of the curator invited by the Foundation is to organise the exhibition of the selected artists and present their portfolios.

____________________
Partner MOCAK-u | MOCAK Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Patron Galerii Re | Re Gallery Patron: Re-Bau
Patroni medialni | Media Patrons: Radio Kraków, TVP3 Kraków, TVP Kultura, Dwójka – Program 2 Polskiego Radia, Dziennik Polski, Lounge Magazyn, Numarte