WGW 2018 – PALNY WODÓR

WARSAW GALLERY WEEKEND 2018
PALNY WODÓR- Agata Kus
Malarstwo, ceramika.
Galeria Wizytująca
ul. Grzybowska 88, 00-840 Warszawa
Wystawa odbędzie się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2018

wernisaż : piątek 21.09.2018 od godz. 17.00 do 21.00
podczas WGW 2018 : sobota, 22-23 .09.2018-od 12.00 do 19.00
wystawa potrwa do 30 października 2018

 

Palny Wodór.

Metoda łączenia ze sobą intuicyjnie dobieranych rozmaitych elementów dzieła w ten sposób, by stworzyły spójną całość, poprzez swe działanie estetyczne zwraca naszą uwagę na kilka interesujących cech rzeczywistości – również rzeczywistości społecznej.
 Po pierwsze zdaje sprawę z emergentnego charakteru systemów, zgodnie z którym dodanie do siebie poszczególnych składników niekoniecznie tworzy ich sumę, ale może wyłonić formy nowe jakościowo. Łatwo to zjawisko zrozumieć na przykładzie związków chemicznych, mających zupełnie inne właściwości niż pierwiastki, z których są zbudowane.
 Obraz złożony z cytatów z wielu różnych fragmentów rzeczywistości, kreuje natomiast unikatowy kolaż znaczeniowy i estetyczny, nieredukowalny jako całość do cech swoich części składowych. 
Po drugie, intuicyjność doboru treści, poprzez dopuszczenie do sfery kompozycji aspektu nieintencjonalności, w wyniku bazowania na materiale znalezionym, kładzie nacisk na ideę ładu samorzutnego albo inaczej spontanicznego. Zwraca bowiem uwagę na specyficzny porządek oparty na katalaksji, a więc swobodnej wymianie – w tym przypadku kontekstualno-semantycznej – pomiędzy uczestnikami danego systemu. Można powiedzieć, że każdy z elementów układanki niesie ze sobą pewien bagaż znaczeniowy, związany ze szczególnymi okolicznościami miejsca i czasu, tak jak każdy uczestnik społeczeństwa posiada specyficzną dla siebie cząstkową wiedzę. Jeśli zatem porzucamy odgórną i despotyczną precyzję aranżacyjną i dopuszczamy, by poszczególne komponenty pozostawały ze sobą w pozornie luźnym związku, tworząc jednak przy tym struktury ekologicznie racjonalne, to tym samym kładziemy nacisk na efektywność swobodnego działania i umacniamy status elementów tej struktury, której jedynym koniecznym do spełnienia reżimem jest rama obrazu.

Michał Dymny

 

 

https://www.facebook.com/events/318092685630426/

 

FIRST COLD / oil on canvas/ 160 x 180 cm /2018