” Nowe spojrzenie”, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wystawa pt.” Nowe spojrzenie” prezentuje wybór prac z kolekcji Muzeum Narodowego Gdańsku, które włączone zostały do zbiorów muzealnych na przestrzeni ostatnich 20 lat. W większości są to artyści i artystki debiutujący po 2000 r., których prace zakupione zostały z Funduszu Zakupowego im. Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz (2016–2019) oraz dzieła pozyskane w ramach Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2005). Na ekspozycji znalazły się również prace zakupione do zbiorów ze środków MKiDN w ramach programu: Kolekcje-Regionalne kolekcje sztuki współczesnej (2012-2013), a także dzieła podarowane przez artystki i artystów.
Wystawa jest prezentacją najważniejszych zjawisk, kierunków oraz tendencji artystycznych charakteryzujących sztukę polską ostatnich dekad. Prace eksponowane są bez zachowania linearnego i chronologicznego podziału. Koncentrują się wokół kluczowych kulturowych i społecznych dyskursów z uwzględnieniem ważnego aspektu historii Gdańska – związanego z ideą wolności i solidarności.
Ta korespondencja między realizacjami młodych i dojrzałych twórców oraz twórczyń ma na celu nie tylko ukazanie wieloaspektowego i interdyscyplinarnego obrazu sztuki, ale również zaakcentowanie rozumienia współczesności jako kontynuacji i „przepracowania” estetycznego i symbolicznego znaczenia sztuki poprzednich dekad.
Narracja prowadzona jest wokół takich pojęć jak: transformacja systemowa, wolność i zniewolenie, co jest krytycznym głosem wobec przemocy, wszelkich mechanizmów nadużywania władzy oraz kontroli różnych sfer życia społeczeństwa. Jest to akcent otwierający pole do szerszej dyskusji nie tylko wobec opresyjnych systemów, ale również wyznaczający nową perspektywę dotyczącą funkcjonowania symboli religijnych i ikonografii chrześcijańskiej, tożsamości i ciała. Śmierć i przemijanie, czas i kruchość ludzkiego losu to kolejne obszary i wątki zaznaczone podczas prezentacji nowej kolekcji. Nawiązania do malarstwa dawnych mistrzów są rodzajem artystycznej gry z tradycją malarską. Abstrakcja, figuracja, ekologia, akcenty feministyczne to różnorodność perspektyw ujawniających się podczas nowego spojrzenia na kolekcję Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zestaw prac ułożony w sekwencje tematyczne otwiera nową szerszą perspektywę dla poznania sztuki współczesnej. Wskazuje również, w jakim kierunku powinna rozwijać się i być uzupełniana kolekcja, z dbałością o budowanie narracji opartej nie tylko na warstwie estetycznej, ale również problemowej.

Autorzy i autorki prac na wystawie: Justyna Adamczyk, Jakub Adamek, Janusz Akermann, Basia Bańda, Paweł Baśnik, Natalia Bażowska, Jerzy Bereś, Bożenna Biskupska, Agata Bogacka, Agnieszka Borkowska, Tadeusz Boruta, Alicja Buławka-Fankidejska, Bogna Burska,Martyna Czech, Tomasz Ciecierski, Julia Curyło, Julia Cybis, Beata Czapska, Bartosz Czarnecki, Aleksandra Czerniawska, Witosław Czerwonka, Dawid Czycz, Marta Deskur ,Paweł Dunal, Emilia Dragosz, Pola Dwurnik, Marzena Gawrysiak, Dorota Grześkiewicz, Dorota i Malwina Grześkiewicz, Karolina Jabłońska, Ewa Juszkiewicz, Katarzyna Józefowicz, Filip Kalkowski, Maria Kiesner, Justyna Kisielewicz, Grzegorz Klaman, Bartosz Kokosiński, Kle Mens, Jacek Kornacki, Jerzy Krechowicz, Zofia Kulik, Agata Kus, Tomasz Kopcewicz,, Grzegorz Kozera, The Krasnals, Tomasz Kręcicki, Katarzyna Lipecka, Natalia LL, Piotr Makowski, Julita Malinowska, Katarzyna Miller, Teresa Miszkin, Kamila Model, Dorota Nieznalska, Hanna Nowicka, Krzysztof Nowicki, Sławoj Ostrowski, Joanna Pałys, Tomek Partyka, Łukasz Patelczyk, Sławomir Pawszak, Teresa Pągowska, Martyna Pająk, Cyryl Polaczek, Agata Przyżycka, Karol Radziszewski, Anna Reinert, Marek Rogulus Rogulski, Marek Sobczyk, Noemi Staniszewska, Irmina Staś, Jacek Staniszewski, Katarzyna Szeszycka, Radosław Szlaga, Anna Szprynger, Marta Szulc, Monika Szwed, Paweł Śliwiński, Piotr Uklański, Anna Waligórska, Aleksandra Waliszewska, Rafał Wilk, Marek Wrzesiński, Anna Wypych, Wojciech Zamiara, Natalia Załuska, Marcin Zawicki, Agnieszka Żak-Biełowa.

Kuratorzy wystawy:
Mariola Balińska, Joanna Szymula-Grygiel, Wojciech Zmorzynski.
Współpraca merytoryczna: Małgorzata Paszylka-Glaza

Otwarcie wystawy: 21.12.2019 o godz. 18.00
wystawa czynna: wtorek-niedziela: 9.00-16.00
z wyjątkami w okresie świątecznym:
24.12.2019 (wigilia Bożego Narodzenia) – zamknięte
25.12.2019 (pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia) – zamknięte
26.12.2019 (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia) – zamknięte
31.12.2019 (Sylwester) – zamknięte
1.01.2020 (Nowy Rok) – zamknięte
6.01.2020 (Święto Trzech Króli) – zamknięte

www.mng.gda.pl
Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Sztuki Nowoczesnej
ul. Cystersów 18
80-330 Gdańsk
Tel. 58 552 12 71 wew. 124
Email: [email protected]