Natura w sztuce. MOCAK Kraków.

Malarstwo i video Agaty Kus na wystawie „Natura w Sztuce” w MOCAKU.

// for English please scroll down //

Wystawa „Natura w sztuce”
Wernisaż: 25.4.2019 godz. 18 → WSTĘP WOLNY → Wernisaż _ NOWE wystawy w MOCAK-u! | New exhibitions
Czas trwania wystawy: 26.4–29.9.2019
Miejsce: budynek A, poziom 0
Kuratorzy: Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka, Martyna Sobczyk
Koordynator: Agnieszka Sachar

Człowiek jest jedynym gatunkiem na Ziemi, który zapanował nad naturą. Przez tysiąclecia było to panowanie drapieżcy rozkoszującego się swoją siłą. Na szczęście u ludzi zaczęła wzrastać empatia w odniesieniu do przyrody; dostrzegli jej ból, wrażliwość i piękno. Mniej więcej sto lat temu pojawiła się refleksja, że istnienie człowieka ściśle zależy od stanu środowiska. Eksploatacja stopniowo przechodziła w poszukiwanie balansu. Ten powolny proces bardzo wiele o nas mówi. Nic więc dziwnego, że stał się również ważnym polem komentarzy artystycznych.

Na wystawie „Natura w sztuce” pokazujemy współczesne prace ponad 70 artystów z wielu krajów, wykonane w takich technikach, jak malarstwo, fotografia, wideo, obiekt i instalacja. Ekspozycja została podzielona na pięć części: piękno, ekologia, konfrontacja, materia i symbol.

W pracach odnoszących się do piękna artyści utrwalają malownicze widoki, imitują procesy zachodzące w naturze, wywołują wrażenie obcowania z przyrodą oraz dają możliwość kontemplowania jej doskonałości. Ekologia to troska o stan środowiska naturalnego, działania na rzecz ochrony przyrody, ale także apokaliptyczne wizje przyszłości, w której natura może zostać przez nas zniszczona. Konfrontacja obejmuje zderzenie – lub integrację – artysty z siłami przyrody, próbę stawienia jej czoła, porównania sił i włączenia jej w proces twórczy. Materia to wykorzystanie przez twórców elementów organicznych, tworzenie przedstawień, które skupiają się na dokładnym oddaniu struktury i ekspresji danej powierzchni. Symbol w przeważającej mierze odnosi się do wizerunków zwierzęcych, ilustrujących ludzkie postawy oraz cechy charakteru.

Artyści:
Basia Bańda, Kuba Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Vaughn Bell, Michalina Bigaj, Julius von Bismarck, Blue Republic, Rafał Borcz, Guido Casaretto, Maurizio Cattelan, Julian Charrière, Tatiana Czekalska / Leszek Golec, Dawid Czycz, Oskar Dawicki, Wim Delvoye, Elmas Deniz, Jan Fabre, Julian Fałat, Lauren Fensterstock, Vibha Galhotra, Isa Genzken, Maya Gold, Trevor Gould, Nicolas Grospierre / Olga Mokrzycka-Grospierre, Nilbar Güreş, Tomohiro Higashikage, Weronika Izdebska, Rolf Julius, Ewa Juszkiewicz, Anna Kanicka, Felix Kiessling, Fabian Knecht, Azade Köker, Bartosz Kokosiński, Wojciech Kopczyński, Juliusz Kosin, Grzegorz Kozera, Agata Kus, Diana Lelonek, Rebecca Louise Law, Sarah Lucas, Piotr Lutyński, Krzysztof Maniak, Małgorzata Markiewicz, Teresa Murak, Julian Opie, Meret Oppenheim, Witek Orski, Javier Perez, Dorota Podlaska, Henri Rousseau, Deborah Sengl, Luzia Simons, Robert Smithson, Justyna Smoleń, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Daniel Spoerri, Jonasz Stern, Beat Streuli, Yoshihiro Suda, Leon Tarasewicz, Tomasz Tatarczyk, Toni R. Toivonen, Arie van ’t Riet, Kathleen Vance, Anna VanMatre, Willy Verginer, Zbigniew Warpechowski, Marek Wasilewski, Sinta Werner

//

„Nature in Art” exhibition
Opening date: 25.4.2019 at 6 pm → FREE ENTRY → Wernisaż _ NOWE wystawy w MOCAK-u! | New exhibitions
Running: 26.4–29.9.2019
Venue: building A, level 0
Curators: Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka, Martyna Sobczyk
Co-ordinator: Agnieszka Sachar

Mankind is the only species on Earth to have mastered nature. For thousands of years, this was a domination of the predators rejoicing in their power. Fortunately, human beings began to develop empathy in relation to nature; they recognised its pain, sensitivity and beauty. Some hundred years ago the reflection came that the existence of the human species depends closely on the state of the natural environment. Exploitation of nature gradually shifted towards seeking a balance. This slow process says a lot about our species. No wonder that it has also become an important forum of artistic commentary.

At the exhibition „Nature in Art” we show contemporary works of more than 70 artists from many countries, in techniques ranging from painting, photography and video to object and installation. The exhibition has been divided into five parts: beauty, ecology, confrontation, matter and symbol.

In works related to beauty artists eternalise picturesque views, imitate processes that take place in nature, evoke the sensation of being in the presence of nature and provide scope for the contemplation of its perfection. Ecology focuses on concern for the predicament of the natural environment, and action on behalf of the preservation of nature but also apocalyptic vis. Confrontation revolves around the clash – or integration – of the artist with the forces of nature, human endeavours to face up to its challenge and comparing their respective strengths as well as making nature part of the creative process. Matter relies on the artists employing organic elements and creating representations that rely on accurate rendition of the structure and expression of the given surface. Symbol predominantly refers to representations of animals that illustrate human stances and characteristics.

Artists:
Basia Bańda, Kuba Bąkowski, Krzysztof M. Bednarski, Vaughn Bell, Michalina Bigaj, Julius von Bismarck, Blue Republic, Rafał Borcz, Guido Casaretto, Maurizio Cattelan, Julian Charrière, Tatiana Czekalska / Leszek Golec, Dawid Czycz, Oskar Dawicki, Wim Delvoye, Elmas Deniz, Jan Fabre, Julian Fałat, Lauren Fensterstock, Vibha Galhotra, Isa Genzken, Maya Gold, Trevor Gould, Nicolas Grospierre / Olga Mokrzycka-Grospierre, Nilbar Güreş, Tomohiro Higashikage, Weronika Izdebska, Rolf Julius, Ewa Juszkiewicz, Anna Kanicka, Felix Kiessling, Fabian Knecht, Azade Köker, Bartosz Kokosiński, Wojciech Kopczyński, Juliusz Kosin, Grzegorz Kozera, Agata Kus, Diana Lelonek, Rebecca Louise Law, Sarah Lucas, Piotr Lutyński, Krzysztof Maniak, Małgorzata Markiewicz, Teresa Murak, Julian Opie, Meret Oppenheim, Witek Orski, Javier Perez, Dorota Podlaska, Henri Rousseau, Deborah Sengl, Luzia Simons, Robert Smithson, Justyna Smoleń, Wojciech Ireneusz Sobczyk, Daniel Spoerri, Jonasz Stern, Beat Streuli, Yoshihiro Suda, Leon Tarasewicz, Tomasz Tatarczyk, Toni R. Toivonen, Arie van ’t Riet, Kathleen Vance, Anna VanMatre, Willy Verginer, Zbigniew Warpechowski, Marek Wasilewski, Sinta Werner
____________________
Partner MOCAK-u | MOCAK Partner: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Patron Galerii Re | Re Gallery Patron: Re-Bau

Partnerzy Projektu | Project Partners: British Council Kraków, Federal Chancellery Republic of Austria, Austriackie Forum Kultury

Patroni medialni | Media Patrons: Dwójka – Program 2 Polskiego Radia, Radio Kraków, TVP Kultura, Tygodnik Przegląd, Co Jest Grane24, Harper’s Bazaar Polska, Label Magazine, Lounge Magazyn, Krakow In Your Pocket, LoveKraków.pl, Karnet

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – Instytucja kultury miasta Krakowa | MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow – A Cultural Institution of the City of Krakow Kraków