„Artyści z Krakowa. Generacja 1980-1990.” MOCAK

MOCAK ROZPOCZYNA SERIĘ WYSTAW PREZENTUJĄCYCH DOROBEK ARTYSTÓW MIESZKAJĄCYCH I PRACUJĄCYCH W KRAKOWIE. BĘDĄ TO PREZENTACJE WYKORZYSTUJĄCE RÓŻNORODNE MEDIA. CYKL INAUGURUJE POKAZ PRAC TWÓRCÓW URODZONYCH W LATACH 1980–1990. W KOLEJNYCH ODSŁONACH SKUPIMY SIĘ NA WCZEŚNIEJSZYCH ROCZNIKACH KRAKOWSKICH ARTYSTÓW. W ROKU 2017 PLANUJEMY PREZENTACJĘ TWÓRCÓW URODZONYCH W LATACH 70.

PO DOKONANIU WYBORU PRAC NA EKSPOZYCJĘ OKAZAŁO SIĘ, ŻE BĘDZIE DOMINOWAĆ NA NIEJ MALARSTWO. OBOK NIEGO ZAPREZENTUJEMY RÓWNIEŻ RZEŹBY, WIDEO, FOTOGRAFIE, RYSUNKI ORAZ INSTALACJE. WYSTAWA STARA SIĘ POKAZAĆ NAJWAŻNIEJSZE TENDENCJE W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ KRAKOWA. JEST TEŻ PRÓBĄ ZMIERZENIA SIĘ Z LEGENDĄ ARTYSTYCZNĄ MIASTA, KTÓRĄ OD POŁOWY XIX WIEKU TWORZĄ WYBITNE TALENTY. KRAKÓW TO MIEJSCE SŁAWNE Z INICJOWANIA SZTUKI – TU OTWARTO PIERWSZĄ AKADEMIĘ SZTUK PIĘKNYCH, PIERWSZE MUZEUM NARODOWE ORAZ PIERWSZY INSTYTUT HISTORII SZTUKI W POLSCE. MIASTO ZAWSZE KOJARZONO Z DOBRYM MALARSTWEM, WYBÓR PRAC PREZENTOWANYCH W MOCAK-U POTWIERDZA TAKĄ OPINIĘ.

POKOLENIE ARTYSTÓW URODZONYCH W LATACH 80. WESZŁO W ŚRODOWISKO ARTYSTYCZNE, NIEOBCIĄŻONE BAGAŻEM POPRZEDNIEGO USTROJU, NATOMIAST BARDZIEJ ŚWIADOME MECHANIZMÓW RYNKOWO-KAPITALISTYCZNYCH. W ICH REALIZACJACH NIE WIDAĆ ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO ANI POLITYCZNEGO, TAK WYRAŹNEGO W SZTUCE ARTYSTÓW URODZONYCH W LATACH 60. WYDAJE SIĘ, ŻE BARDZIEJ INTERESUJĄCE DLA MŁODYCH TWÓRCÓW SĄ POSZUKIWANIA METAFIZYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, BAZUJĄCE NA TWORZENIU „ZAKAMUFLOWANYCH” PRZEDSTAWIEŃ POSTACI ORAZ BUDOWANIE ORYGINALNYCH NARZĘDZI MALARSKICH.

W TOWARZYSZĄCEJ WYSTAWIE POLSKO-ANGIELSKIEJ PUBLIKACJI, PLANOWANEJ NA KONIEC ROKU, NAKREŚLIMY SZERZEJ KRAJOBRAZ ARTYSTYCZNY KRAKOWA, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ FESTIWALE, DZIAŁALNOŚĆ GALERII ORAZ INICJATYWY WYSTAWIENNICZE. O NAPISANIE ESEJÓW DO PUBLIKACJI POPROSILIŚMY MARTYNĘ NOWICKĄ, ANDRZEJA SZCZERSKIEGO ORAZ JOANNĘ ZIELIŃSKĄ. W PUBLIKACJI ZNAJDZIE SIĘ RÓWNIEŻ TEKST KURATORSKI, STANOWIĄCY WPROWADZENIE DO WYBORU PRAC PREZENTOWANYCH NA WYSTAWIE, ORAZ FRAGMENTY WYWIADÓW Z ARTYSTAMI, A TAKŻE ZDJĘCIA ICH PRACOWNI.

ARTYŚCI: MARTA ANTONIAK, TOMEK BARAN, MONIKA CHLEBEK, DAWID CZYCZ, VIOLA GŁOWACKA, JUSTYNA GÓROWSKA, MATEUSZ HAJDO, KORNEL JANCZY, EWA JUSZKIEWICZ, IRENKA KALICKA, EMILIA KINA, KAMIL KUKLA, AGATA KUS, MIKOŁAJ MAŁEK, AGNIESZKA PIKSA, TOMASZ PRYMON, GRZEGORZ SIEMBIDA, MICHAŁ STONAWSKI, ŁUKASZ STOKŁOSA, MATEUSZ SZCZYPIŃSKI, JAKUB WOYNAROWSKI, MICHAŁ ZAWADA, JAKUB JULIAN ZIÓŁKOWSKI

KURATORZY: DELFINA JAŁOWIK, MONIKA KOZIOŁ
KOORDYNATOR: MARTYNA SOBCZYK
OTWARCIE WYSTAWY: 15.10.2015
CZAS TRWANIA WYSTAWY: 16.10.2015–27.3.2016

WIĘCEJ INFORMACJI: HTTP://BIT.LY/1FD0BZH

_______________________________________________

MOCAK IS EMBARKING ON A SERIES OF EXHIBITIONS SHOWING THE OEUVRES OF ARTISTS WHO LIVE AND WORK IN KRAKOW. THESE PRESENTATIONS WILL ENCOMPASS A VARIETY OF MEDIA. THE SERIES IS INAUGURATED WITH A SHOW OF ARTISTS BORN BETWEEN 1980 AND 1990. IN OUR NEXT PRESENTATIONS, WE SHALL BE SHOWING THE PREVIOUS GENERATIONS OF KRAKOW ARTISTS. FOR 2017, WE ARE PLANNING A PRESENTATION OF ARTISTS BORN IN THE 1970S.

AFTER THE INITIAL SELECTION OF THE WORKS TO BE SHOWN, IT TRANSPIRED THAT PAINTING WOULD BE THE DOMINANT GENRE. BESIDES PAINTING, HOWEVER, SCULPTURE, VIDEO, PHOTOGRAPHY, DRAWING AND INSTALLATION WILL ALL MAKE A PROMINENT APPEARANCE. THE EXHIBITION AIMS TO DEMONSTRATE THE LEADING TRENDS ON THE KRAKOW CONTEMPORARY ART SCENE. THIS IS ALSO AN ATTEMPT TO TAKE ON BOARD THE ARTISTIC LEGEND OF THE CITY, SINCE THE MID-19TH CENTURY DOMINATED BY ARTISTIC GIANTS. IN THE WORLD OF ART, KRAKOW HAS BEEN FAMOUS AS THE SITE OF MANY ‘FIRSTS’. IT WAS IN KRAKOW THAT THE FIRST POLISH ACADEMY OF FINE ARTS OPENED, THE FIRST NATIONAL MUSEUM WAS FUNDED AND THE FIRST INSTITUTE OF HISTORY OF ART IN POLAND SAW THE LIGHT OF DAY. THE CITY HAS ALWAYS BEEN SYNONYMOUS WITH QUALITY PAINTING AND THE SELECTION OF WORKS PRESENTED BY MOCAK FOR THE PRESENT EXHIBITION BEARS OUT THIS PERCEPTION.

THE ARTISTS BORN IN THE 1980S DECADE ENTERED THE ART WORLD UNENCUMBERED BY THE BAGGAGE OF THE PREVIOUS POLITICAL REGIME; INSTEAD, THEY HAD MORE AWARENESS OF THE CAPITALIST WORLD AND MARKET MECHANISMS. THEIR WORKS DON’T SHOW SOCIAL AND POLITICAL INVOLVEMENT, SO PROMINENT IN THE WORKS OF ARTISTS OF THE 1960S GENERATION. THESE YOUNG ARTISTS SEEM TO BE MORE INTERESTED IN METAPHYSICAL AND PSYCHOLOGICAL EXPLORATION, BASED ON CREATING ‘CAMOUFLAGED’ REPRESENTATIONS OF CHARACTER AND ON CREATING ORIGINAL PAINTERLY TECHNIQUES.

THE PUBLICATION THAT WILL ACCOMPANY THE EXHIBITION, PLANNED FOR THE END OF THE YEAR IN POLISH AND ENGLISH, WILL DRAW A BROADER PICTURE OF THE ARTISTIC LANDSCAPE IN KRAKOW, WHICH ENCOMPASSES ART FESTIVALS, THE ACTIVITIES OF ART GALLERIES AND EXHIBITION INITIATIVES. WE HAVE ASKED MARTYNA NOWICKA, ANDRZEJ SZCZERSKI AND JOANNA ZIELIŃSKA TO CONTRIBUTE THEIR ESSAYS. THE PUBLICATION WILL ALSO INCLUDE A CURATORIAL TEXT, WHICH WILL PROVIDE AN INTRODUCTION TO THE WORKS SHOWN AT THE EXHIBITION, FRAGMENTS OF INTERVIEWS WITH ARTISTS AND PHOTOGRAPHS FROM THEIR STUDIOS.

ARTISTS: MARTA ANTONIAK, TOMEK BARAN, MONIKA CHLEBEK, DAWID CZYCZ, VIOLA GŁOWACKA, JUSTYNA GÓROWSKA, MATEUSZ HAJDO, KORNEL JANCZY, EWA JUSZKIEWICZ, IRENA KALICKA, EMILIA KINA, KAMIL KUKLA, AGATA KUS, MIKOŁAJ MAŁEK, AGNIESZKA PIKSA, TOMASZ PRYMON, GRZEGORZ SIEMBIDA, MICHAŁ STONAWSKI, ŁUKASZ STOKŁOSA, MATEUSZ SZCZYPIŃSKI, JAKUB WOYNAROWSKI, MICHAŁ ZAWADA, JAKUB JULIAN ZIÓŁKOWSKI

CURATORS: DELFINA JAŁOWIK, MONIKA KOZIOŁ
CO-ORDINATOR: MARTYNA SOBCZYK
OPENING: 15 OCTOBER 2015
EXHIBITION WILL RUN: 16 OCTOBER 2015 – 27 MARCH 2016

MORE INFORMATION: HTTP://BIT.LY/1PMYTFO

TOXEMIA / oil on canvas, mural and video in Museum of Contemporary Art in Cracow / 207 x 380 cm / 2015

TOXEMIA / oil on canvas, mural and video in Museum of Contemporary Art in Cracow / 207 x 380 cm / 2015