Images from the Realm of Uncertain Identities, Glassyard Gallery, Budapest

Nowe rysunki dostępne w ofercie Glassyard Gallery.

/Scroll down for English/ Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Glassyard galéria szezonnyitó csoportos kiállítására!
.
.
Képek a bizonytalan identitások birodalmából |
Images from the Realm of Uncertain Identities– festmények és rajzok | paintings and drawings –HU_
A folyamatos bizonytalanság állapotában bekövetkezett és szemmel látható változásokon túl – mint például a vírushelyzet során a maszkviselés és a „közösségi távolságtartás” –, a legjelentősebb átalakuláson mi magunk mentünk, és folyamatosan megyünk jelenleg is keresztül. A felfokozott bizonytalanságra adott reakcióként újabb és újabb pszichés jelenségeket azonosítanak a szakemberek is. Az utóbbi években több pszichológiai kutatás is irányult például az úgynevezett klímadepresszió, azaz az ökológiai válság miatt kialakuló félelem vagy szorongás megjelenésére és fokozott terjedésére főleg a fiatalabb generációk körében.
Ugyanakkor ezek a szélsőséges és kihívásokkal teli idők az individuumban az egyéni problémamegoldás helyett mindinkább felerősítették a kollektivitásra való törekvést. A csoporthoz tartozás mindig is elengedhetetlen eleme, követelménye volt a sikeres szocializációs folyamatoknak, az emberi kapcsolatok kialakításának és azok fenntartásának.
A kiállítás címében szereplő szociálpszichológiai terminus, a bizonytalan identitások (uncertain identites) és a hozzá tartozó elmélet (uncertainty-identity theory) leginkább azt az egyértelműen kimutatható jelenséget értelmezi és állítja elemzései középpontjába, miszerint az emberek bizonytalanságérzetük csökkentése érdekében előszeretettel tömörülnek a közös identitást reprezentáló közösségekbe, illetve azonosulnak a legkülönbözőbb csoportidentitást megjelenítő szűkebb vagy tágabb közösségekkel.A kiállításon szereplő művészek valamennyien a szakmai karrierjük legelején tartanak és az esztétikai, formai kísérletezéseken, a saját hang megtalálásán túl, a legfontosabb kihívás számukra a művészi identitás kialakításáért folytatott belső küzdelem. Az az olykor éveken át tartó egzisztenciális kiszámíthatatlansággal és folyamatos kétségekkel teli időszak, amikor a külvilágtól, a szakmai közegtől kapott visszajelzések megerősítő vagy elbizonytalanító impulzusainak hatására megformálódik a művész saját identitáskonstrukciója. Ebben a folyamatban van pótolhatatlan jelentősége egy aktívan támogató, folyamatos érzelmi és intellektuális közeget biztosító identitás-csoportnak, amely az odatartozás érzésével insprálhatja a pályakezdő művészt. A kiállított művek egyrészt ilyen kollektív alkotási helyzetben jöttek létre, másrészt reflektálnak ezekre a felszabadító közösségi élményekre vagy éppen hiányukra..EN_
Beyond the visible changes that have taken place in a state of constant uncertainty, such as the wearing of masks and ‚social distancing’ since the pandemic, our mental condition have gone through the most significant transformation, and are continuing to go through. 
In response to increased uncertainty, professionals identify new and emerging psychological phenomena. In recent years, psychological research has focused, for example, on the emergence and spread of so-called climate depression, i.e. fear or anxiety about the ecological crisis, especially among younger generations. At the same time, these extreme and challenging times have intensified the individual’s desire for collectivity rather than individual problem-solving, since belonging to a group has always been an affirmative element and a prior condition for a successful socialisation process and for the formation and maintenance of human relationships.
The social-psychological term in the title of the exhibition (uncertain identities), and the associated theory, are mainly concerned with the clearly detectable phenomenon that people tend to cluster in communities representing a common identity in order to reduce their sense of uncertainty. 
The artists in the exhibition are all at the very beginning of their professional careers and, beyond aesthetic and formal experimentation and finding their own voice, the most important challenge for them is the internal struggle to develop an artistic identity. This is a period of existential unpredictability and constant doubt, sometimes lasting for years, during which the artist’s own identity construction is shaped by the affirmative or negative impulses of feedback from the outside world and the professional community. In this process, there is irreplaceable importance of an actively supportive identity group, providing a continuous emotional and intellectual environment, which with the feeling of belonging could inspire the promising artist. On the one hand, the exhibited works were created in such a collective creative situation, and on the other hand, they reflect on these liberating communal experiences or lack thereof. kiállító művészek | participants
KISS Gábor Attila, Agata KUS, LEGION, TAKÓ Hajnalka Auróra, TÖRÖCSKEI Bencekurátorok | curators
BENCSIK Barnabás, MAJ Ajnamegtekinthető | on view
2021. 10. 08. – 2021. 11. 05.