RYBA PIŁA w Zderzaku.

Agata Kus I Katarzyna Kukuła jako Kuku Kuku w Zderzaku.

21 lutego – 29 marca 2013
Galeria Zderzak
Kraków, ul. Floriańska 3

Wernisaż i performance w czwartek 21 lutego o godz. 19.00

http://zderzak.vot.pl/ryba-pila.html

Ryba zwyczajna z piłującej rodziny prowadziła dotychczas głównie przydenny tryb życia. ”Rybka lubi pływać, chociaż jest nieżywa”. Nie jest bowiem świadoma posiadania swojej walecznej piły oraz otworków zwanymi tryskawkami. Tryskawki występują parzyście. Parzą się. Piła miała dwie dziurki. Kiedyś nimi tylko piła. Myślała, że służą wyłącznie do nabierania wody w usta, że już zawsze będzie pić. Myliła się.

Ryba piła ma uniwersalny pysk jak podaje TVP. To nieprawda. TVP kłamie. Ryba już się tego domyśliła. Jej wielka piła ma moc sprawczą, umożliwiają to liczne elektroceptory. Pozwalają zarówno wyczuć zagrożenie i ofiarę, a nawet zabić. Od teraz ryba nie będzie już ofiarą. Ryba, syrena, kobieta, nieczuła od pasa w dół. Podwodni mieszkańcy boją się emancypowanych ryb. Nie są ani potrzebne ani pożyteczne. A w dodatku rosną i rozmnażają się powoli. Nie chcą się rozmnażać! Suki. Egoistki. Buntowniczki. Rebeliantki. Mącą spokój Spokojnego Oceanu.

Charakterystyczna piła jest jednak cenionym trofeum; ryby są więc często chwytane do akwariów czy galerii. W naturze i kulturze występują rzadko. Zapisali je do czerwonej, pewnie lewicowej,  księgi zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Piły dziewczyn z Kuku Kuku, zobaczyć możecie na wystawie w Zderzaku. Dokładniejsza znajomość zachowań ryby piły powinna pozwolić na opracowanie jeszcze skuteczniejszych regulacji dotyczących okiełznania i radzenia sobie z tym trudnym gatunkiem kobiet.

 

Agata Kus

* tekst powstał na podstawie informacji z portali wikipedia.org oraz tvp.info

 

Sawfish, http://www.cyberempathy.com/#!issue4article8/cfai

The ordinary fish from the ray family has been conducting mainly the demersal lifestyle. „The fish likes to swim, although it is not alive.” It is not aware of having its brave saw and the holes called the spiracles. The spiracles are paired. Infusing. The saw had two holes. Once it drank by them only. It thought they were solely for the purpose of scooping water into its mouth, that it will always be drinking. It was wrong.

The sawfish has a universal muzzle as stated by TVP. That’s not true. TVP is lying. The fish has already guessed that. Its big saw has causative power possible thanks to a number of the electro-receptors. They allow to sense both danger and a victim, and even to kill. From now on the fish will no longer be a victim. The fish, the mermaid, the woman who is insensitive from the waist down. The sea inhabitants are afraid of the emancipated fishes. They are neither necessary nor useful. And in addition they grow and reproduce slowly. They do not want to reproduce! Bitches. Egoists. Rebellions. They disturb the peace of the Pacific Ocean.

The characteristic saw is, however, a valued trophy; so the fish are often caught for the aquariums and the galleries. In the nature and culture they are rare. They are put down to the red, probably left, book of the endangered animals.

The girls’ saws from Kuku Kuku can be seen at the exhibition in the Zderzak Gallery. A more detailed knowledge of the behavior of the sawfish should allow the development of more effective regulation of harness and deal with this difficult genre of the women.

* the text is based on the information from portals wikipedia.org and tvp.info

The images are dancing to the rhythm of the saw playing.

During the performance we have played the composition on how our machine does not work, groans and fails. Rusty and outdated it has perhaps once played, but does not play anymore. Although we have to pretend that everything is in order, as our mothers and grandmothers have sounded. This is required of us. Even if we try, we somehow do not sound.

„The king is naked” – no one shouted. Conservatively, with the fear of criticism and confrontation, we learn the caution in evaluating what we see, not to be accused of the insensitivity, the unsophisticated taste and the mistake. „We do not know what to think about it” – our exhibition was summed up by one of the magazines. This is a specific sign of the time. “Nothing is clear, it is just “seemingly clear”” – Adam Miałczinski was irritated. A vernissage „Sawfish” was indeed a „freak day”. But is it not in an incomprehensible act of „madness” where the right flash may blink for a split of second?

Women’s Day event was a good excuse to drink following the trace of literary and artistic guru. But we did it in a different style. It was not Cracow like, pub like, melancholically, on the contrary, although the spirit of Witkacy does not ever leave me. I guess it was him who whispered to the ear to encourage the people to the graphomania with bribery, like a devil. This competition was won by the nihilistic composition of Krescenty Glazik „The Recipe for nothing.”

not to want 50 ml
not to seek 100 ml
not to have  25 ml
you will be sad anyway

Giving another one of the 622 fallen drinks-medicines to all kinds of ills, spraying pink foam with the rainbow-hued sprinkles, we have promised drunkards the eternal life.

As the pretty fresh (yet with unexpired date for the consumption) ASP graduates we have also evoked the spirit of Professor Kleks with the specific rituals. It is difficult to say whether the Academy has marked its presence more through a palette of tasty colors, or in the celebration of the „artistic drunkenness” itself and finding the new forms of it. Especially since our eatable paints of Mr. Kleks turned out to be good only for the wrinkles and tooth decay. It was in the contract, but marked with an asterisk, in the fine print on the back of the contract. The true is Kuku Kuku food, and it has been our Sabbath. Maybe at least someone through those drinks has seen the „wild boar” on the wall.

PLASTIC boasts with the specific spells and regulations in their single „Love U”, on the cover of which the band has put the installation of Agata Kus – the heart made of the chewed gum balloons. As a theme of love, crumpled, shot out and inflated, and pop. The installation at the exhibition was secured behind the glass with a note «Love, attention, salvation, help» (and in case of necessity break the glass), smelled with a synthetic scent of licorice that was attracting not only flies.

Evidently it is not proper for me to write the reviews on my own exhibition, so I just describe here what has taken place. Today, fewer and fewer young reviewers write disinterestedly. The fish was worth to be written about just by Hemingway. He caught on this fishing rod even the Nobel Prize.

To those, who writes of the appointment, with passion, like the writers, not the journalists, whose images stimulate the reflection not only on the art, but on the world, – my cordial greetings.

„Kus to dziewczyńskie sny, sny i lęki, kłopoty z menstruacją, sarnie oczy, sarnie upławy, kryształki-gruzełki, ronienie-przerywanie, blednięcie-zanikanie, powłóczyste spojrzenie, ciche skomlenie, groźne warczenie… Rosnąca atrofia.
Kukuła to cycki z budyniu, truskaweczki-cipeczki, hujki-kokilki, górki-dołeczki, wzwody-wschody, drzewka szczęścia obrośnięte pragnieniami, torty z fantazyjnymi dedykacjami, malowana Kraina Męsko-Damskiej Obfitości… Rosnąca entropia.Kto dostanie się między te dwie rosnące potęgi – Atrofię i Entropię, Agatę i Kasię – ten zmaleje na wieki. Zostaną po nim tylko bieluchne kosteczki.
Więc ostrożnie, Widzu – nie wspinaj się na natłuszczony słup, nie wychylaj z pędzącej karuzeli, nie słuchaj ulicznych kataryniarzy, bo… Ostrzegałam.

Tryskawki występują parzyście i tak właśnie uzupełniają się Kus (nomen-) i Kukuła (-omen). Kto wypowie pełne zaklęcie, będzie jąkać się do końca życia, jak redaktor Michnik.
– Fga… fga… fgalerii sderzak snowu ukazał się ko…kolejny oh…ydny pa…aszkwil na sztu…ukę, mianowicie g…rupa ku… ku… ku… Może ktoś powie mi fkońcu, jak to się wy…ymawia?
– Kuku Kuku, Adamie.
– Dziękuję, Ma…adziu. Kuku Kuku!”

(fragment recenzji prof. Magdaleny Wtorek, która ukaże się w gazecie)

Pierwsza wystawa Grupy Kuku Kuku (Agata Kus, Katarzyna Kukuła) w Zderzaku wprowadzi widza w trudny klimat kobiecego niedostosowania do świata. Kobiece niedostosowanie w tym przypadku jest dostosowaniem artystycznym, znajdując wyraz w dziko-manierycznych obrazach Kus oraz karnawałowych, orgiastycznych wizjach Kukuły.

GRUPA KUKU KUKU Od 2008 roku Kus i Kukuła tworzą nieoficjalną grupę Kuku Kuku. Jest to nazwa plemienia ludożerców z Nowej Gwinei, które nie miało i nie ma żadnych zahamowań seksualnych. Pewnego razu w czasie podróży pociągiem artystki zobaczyły nazwę plemienia w tygodniku „Polityka”. Od tego wszystko się zaczęło.

 

Kiedy mówimy o sztuce feministycznej? Duet artystek Kuku Kuku przedstawia zbiór prac, które wyjaśniają zawiłości kobiecej natury.

Autorki: Kinga Romek, Agnieszka Pawłowska

Zdjęcia: Maciej Stoczewski

Montaż: Wojciech Andrzejewski

Fotoreportaż z sabatu: SZTUK PUK
Sabat Czarownic zakończony! Powstało wiele mikstur mających przynieść szczęście i powodzenie. Oto jedna z nich zapewniająca spełnienie marzeń: Złoty Deszcze Zeusa, Spełnienie, Euforia, Suczy Jad, Olejek Rozpusty i odrobina Tęczówki Jednorożca. Czy zadziała? Okaże się niebawem. Wkrótce też fotorelacja z magicznego wieczoru, a tymczasem możemy poinformować, że konkurs na najskuteczniejszą miksturę został rozstrzygnięty, a zwycięzcy dostali od nas wiadomości z dobrą nowiną. Warto było, gdyż dla autorów dwóch najlepszych formuł czekają rysunki Agaty Kus i Katarzyny Kukuły. Gratulujemy!
Jak smakuje miłość, jak złość, a jak szczęście? Jaki kolor ma pragnienie, a jaki nadzieja? Czy da się zmieszać radość ze smutkiem bez skutków ubocznych dla zdrowia?

8 marca Galeria Zderzak zamieni się w Magiczny Warsztat pełen bliżej nieokreślonych płynów i substancji. Mieszać, zaklinać i rozlewać będą artystki z Grupy Kuku Kuku: Agata Kus i Katarzyna Kukuła. Przepis na miłość już powstał: kilka kropel smutku, kilka cierpienia, zaślepienia, rozpaczy, euforii z domieszką kropli seksu…Przyjdźcie ze swoimi uczuciami, pragnieniami i potrzebami, a Czarownice z Kuku Kuku przyrządzą
dla was wybuchowe mikstury.