Agata Kus” Opętani” . Wystawa malarstwa i prac wideo w Galerii Promocyjnej ASP w Krakowie

 

23 – 31stycznia

Galeria Promocyjna ASP

Plac Matejki 13

Opętani to zbiór prac malarskich i video powstałych w trakcie trwania studiów doktoranckich. Prace opatrzone są wspólnym tytułem zaczerpniętym z powieści Witolda Gombrowicza i tak jak ona inspirowane są zjawiskami z pogranicza spirytyzmu. Na wystawie zaprezentuję prace malarskie i wideo o wspólnym tytule “Kochanka” oraz dodatkowe obrazy olejne z okresu studiów doktoranckich.

Praca ta nie jest próbą wyłożenia jakiejś kuriozalnej, spirytystycznej teorii twórczości. Zjawisko spirytyzmu traktuję poetycko, jako inspirację, sposób ujęcia, punkt wyjścia do myślenia o pracy, stymulowania umysłu oraz swojej aktywności i wrażliwości. Nie należy traktować podejścia tego zbyt poważnie. Gram z konwencją, choć nie jest to gra zabawna, wręcz przeciwnie, w swej istocie kontrowersyjna i nieco perwersyjna. Już samo uznanie dopuszczalności hipotezy, że przyczyną mojej twórczej postawy może być działalność duchów lub sił nadprzyrodzonych, spycha moją pracę poza margines badania naukowego. Przywoływane przeze mnie motywy i fenomeny są bowiem niesprawdzalne empirycznie, a żadne metody i zdobyte dzięki nim wnioski nie wytrzymają naukowych weryfikacji.

Seria prac Kochanka to obok prac malarskich, instalacja złożona z ruchomych obrazów wideo, zrekonstruowanych na podstawie oryginalnych, prywatnych fotografii Ruth Kalder. W trakcie zorganizowanych przeze mnie sesji w willi powstało kilkanaście osobnych scen – lekko poruszonych fotografii, rozwijających dyskretnie i delikatnie treść oryginału. Ruth „powraca” do willi w poszukiwaniu kochanka, lub ujawnia swą stałą tam obecność za moim pośrednictwem. Sceny odtwarzane są w tych samych miejscach, w których zrobiono oryginalne fotografie.

Opętani nie są próbą przełamania własnej sceptycznej postawy względem życia i sztuki. Prace korzystają z kolorytu tajemnic i osobliwych zjawisk, tworzone dla doznań poznawczych, nie dla triumfu niewiary.